Medicina Personalizada de Precisión en el contexto internacional: La experiencia francesa. France Médecine Génomique 2025

  • Ponente: Dª. Peggy Baudouin-Cornu.
    Aviesan, Project Manager of the Reference and Innovation Center of the FMG2025 Plan (CREFIX)
    Modera: D. Antoni Andreu Périz.
    Direcció General de Recerca i Innovació en Salut.
    Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya